heading-dj
ดีเจเอ็มเจย์

05:00 - 07:30

จันทร์ - ศุกร์
ดีเจลูกพิช - ดีเจน้องนิน

07:30 - 10:00

จันทร์ - ศุกร์
ดีเจอ้อม

10:00 - 13:00

จันทร์ - ศุกร์
ดีเจหญิงเพ็ญ ภูไท

13:00 - 16:00

จันทร์ - ศุกร์
ดีเจรถตู้

16:00 - 19:00

จันทร์ - ศุกร์
ดีเจกอล์ฟ - ดีเจกันต์

19:00 - 22:00

จันทร์ - ศุกร์
ดีเจพัชรินทร์

22:00 - 01:00

จันทร์ - ศุกร์
ดีเจกระแต

05:00 - 08:00

เสาร์ - อาทิตย์
ดีเจโอลีฟ

08:00 - 11:00

เสาร์ - อาทิตย์
ดีเจลูกบอล - ดีเจปุยฝ้าย

11:00 - 14:00

เสาร์ - อาทิตย์
ดีเจดิว ทองแดง

14:00 - 17:00

จันทร์ - ศุกร์
ดีเจเบนซ์

17:00 - 20:00

เสาร์ - อาทิตย์
ดีเจจำเริญ

20:00 - 23:00

เสาร์ - อาทิตย์

© 2012 Radio Society. All Rights Reserved. | Site by KHOBKID